DGtutos GAMES 2013
                           Guns Of Anarchy

 
 


controles:

 • move mouse Apuntar
 • left mouse button Disparar
 • A
  D
  Esquivar / Ametrallar
 • S
  Cubrirse
 • space Teddyboom

 


Agregar un comentario

Tu nombre

Tu dirección de correo (no se mostrará)

Mensaje *

© 2018 DGtutos GAMES 2013

02074